Reperation av 480 meter bro stållåda under Essingeleden. Arbetet utfördes på bro 2-1680-1 över spårområde och och Tomtebodavägen tlp Karlberg i Solna. Kund var Stockholms kommun. Vill du också ha...