Vi byggde ett säkert glasräcke på husets takterass åt Binab/Dab.

Vill du också ha hjälp med något intressant projekt?

Några bilder från projektet:

Glasräcke på taket, vänster sida.
Glasräcke på taket, höger sida.