Vi har gedigen erfarenhet av att bygga hiss stommar i många olika former och storlekar.

Under 2021 byggde vi bland annat två stycken cirka 16 meter höga hisstommar åt Mz bygg och HSB, i kvarteret Porten i Solna. Magnetpulverprovning utfördes sedan av certifierad kontrollant, som är obligatorisk vid stumfog på hiss stommar, för att säkerställa konstruktionens tillverkning.

Vill du också ha hjälp med något intressant projekt?

Några bilder från projektet:

Hisstommen från två olika sidor.
Skräddarsydd anpassning av hisstommen.