Märk- och vägningsanläggning för hjortar åt Ljusterö Hjort.

Byggnationen har två stycken roterande dörrar i centrum, som leder till 8 stycken fållor där märkning och vägning av hjortarna kan utföras enskilt.

Vill du också ha hjälp med något intressant projekt?

Några bilder från projektet:

Ramen är klar till djurfållan.
Flyttbara väggar till djurfållan.
Flyttbara väggar till djurfållan.
Flyttbara väggar till djurfållan.
Flyttbara väggar till djurfållan.
Djurfållan sedd ovanifrån platån.
En fålla med dörr och väggar.
Hjortar på Ljusterö.