Certifieringar

Certifieringar

Certifiering av bärande stålkonstruktioner sker enligt EN 1090 som är ett kvalitetssystem som garanterar att vi följer alla kvalitetskrav som lagen kräver. Allsvets är certifierade enligt ISO 3834-2 och EN 1090.

Det borde kännas självklart att stålkonstruktioner, framförallt i byggnader följer alla kvalitetskrav, men tyvärr är det inte alltid fallet. Bärverksdelarna måste vara CE-märkta, men efterlevnaden är långt ifrån tillfredsställande. Men med oss kan ni känna er trygga då vi dels har alla certifieringar som krävs för våra uppdrag och dels använder CE-märkta produkter.

CE-märkning

För att få CE märka en produkt krävs det att det tillverkande företaget är certifierat enligt EN 1090. CE-märkningen omfattar bärande takplåt, bärande väggreglar, takåsar till fackverk, pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och master. CE-märkningen ska göras av all tillverkning, även mindre arbeten som utförs av stålleverantörer.

Varför är detta viktigt?

Kvalitetssäkring
EN 1090 kraven har uppkommit eftersom stålkomponenter i byggnader har definierats som säkerhetskritiska.

Ursprungsmärkning
Som inköpare, beställare eller liknande är det viktigt att anlita certifierade stålbyggare. Vi ansvarar för allt material vi köper in till vår verkstad och garanterar kvaliteten i våra produkter.

Certifiering
Med CE-märkningen intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller vissa grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att man följer en föreskriven kontrollprocedur.

Lagen säger:
Sedan 1 juli 2014 måste det finnas CE-märke och prestandadeklaration då bärverk i stål produceras i verkstad, sker produktion utanför verkstad gäller givetvis SS-EN 1090-2 fortfarande. Som inköpare, beställare eller liknande är det därför viktigt att anlita endast certifierade stålbyggare.

 

Vi är certifierade enligt ISO 3834 och EN 1090

Detta innebär att Allsvets Stockholm AB är certifierade att utföra svetsning av bärande stålkonstruktioner i egen verkstad och på montageplats.

• ISO 3834-2
Genom att vi certifierar svetsprocessen enligt ISO 3834 säkerställer vi kvalitet genom hela svetsprocessen. Certifieringen ger också tillgång till en större marknad och kan ge minskade kvalitetsbristkostnader.

• EN 1090
EN 1090 certifiering är ett lagkrav i EU. EN 1090-serien är den standard som beskriver hur dessa konstruktioner bör utföras för att uppfylla kraven i EU föreskriften.

• 1090-1:2009 + A1:2011
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner bl.a. bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav.

• 3834-2:2005
Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material.

• EXC 1
Utförandeklass för skärmtak, räcken, djurstallar och carport (givet mindre än S 355).

• EXC 2
Utförandeklass för lager, kontor och hus.

• EXC 3
Utförandeklass för dynamiskt påkända konstruktioner, broar och riktigt stora hus.

VAD ÄR SS-EN ISO 3834?

ISO 3834 beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunna väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras.

Kvalitetskrav för svetsning – SS-EN ISO 3834
”Kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt, den måste byggas in”. Citatet är en gammal sanning som alla svets- och montagefirmor är väl medvetna om. Men för att kunna bygga in den rätta kvaliteten behöver svetsprocesser styras på ett effektivt och kontinuerligt sätt.

Det hjälpmedel som används för att nå rätt kvalitet är standarden ISO 3834. Styrningen innefattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll.

Vad är syftet med SS-EN ISO 3834?
• att uppfylla krav och förväntningar hos kunder.
• att ha ett internationellt kvalitetsstyrningssystem för svetsande företag som är välkänt och används över hela världen.
• att minska kostnader och risker orsakade av bristande kvalitet i den svetsande verksamheten.
• att en certifiering enligt ISO 3834 bevisar företagets tekniska expertis.
• att följa ISO 3834 möjliggör en kontinuerlig förbättring av svetsverksamheten.

 

Vad är kopplingen mellan ISO 3834 och EN 1090?

EN 1090 säger att svetsningen skall ske enligt ISO 3834. Beroende på utförandeklass (EXC) så gäller följande nivå på ISO 3834:
– EXC 1: ISO 3834-4
– EXC 2: ISO 3834-3
– EXC 3: ISO 3834-2
– EXC 4: ISO 3834-2

Vad är utförandeklass och vem bestämmer det?
Det finns fyra utförandeklasser (EXC 1-4) där 1 är den enklaste och 4 den mest avancerade. Det är konstruktören som bestämmer utförandeklass med hjälp av Eurocoder. Vi är certifierade att utföra EXC 1, EXC 2 och EXC 3.

Utförandeklasserna ser ungefär ut som följande:
– EXC 1: Skärmtak, räcken, djurstallar och carport (givet mindre än S 355).
– EXC 2: Lager, kontor och hus.
– EXC 3: Dynamiskt påkända konstruktioner, broar och riktigt stora hus.
– EXC 4: Kärnkraft och stora arenor.

Certifierad enligt EN 1090-1 A3

Certifierad enligt ISO 3834-2 A3

Allsvets Kristian Martilla svetsar cortenstål

Kontakta oss gärna med dina frågor

Allsvets Bygg & Smide i Stockholm AB står för kvalitativt smide i Stockholm sedan 1993. Vi svarar gärna på dina frågor om vad vi kan erbjuda inom smide i Stockholm, ger dig offerter på aktuella projekt och hjälper till med förslag på bra och funktionella smideslösningar.

Välkommen,

Kristian Marttila med personal.